Regulamin

Nasza usługa jest dostatecznie prosta

Jesteśmy operatorem pocztowym Jet DP Sp z o.o. - Przesyłki odbieramy na terenie Polski za wykorzystując paczkomaty naszego partnera InPost. Następnie z naszego magazynu w Tomaszowie Lubelskim wysyłamy je do szybkiej odprawy celnej w MMWP Przedsiębiorstwa Państwowego "Ukrposhta", skąd Twoja przesyłka zostanie dostarczona do adresata.

Ograniczenia wartości paczek

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy przesyłki o wartości powyżej 150 euro podlegają kontroli celnej i uiszczeniu opłat celnych. Dlatego w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy zalecamy formowanie paczek tak, aby koszt jednej nie przekraczał określonej kwoty.

Wymiary paczki (limity przesyłek InPost)

  • rozmiar A - maksymalne wymiary 8 X 38 X 64 cm, maksymalna waga 25 kg,
  • rozmiar B - maksymalne wymiary 19 X 38 X 64 cm, maksymalna waga 25 kg,
  • rozmiar C - maksymalne wymiary 41 X 38 X 64 cm, maksymalna waga 30 kg,

Przedmioty zabronione do wysyłki:

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

Środki spożywcze bez opakowania producenta (miedzy innymi oliwy) lub w ilości powyżej 10 kg. Środki spożywcze wymagające szczególnych warunków przechowywania lub o okresie przydatności do spożycia do 5 dni Żywność schłodzona lub zamrożona.

Substancje utleniające. Substancje chemiczne z kwasami, nadtlenki/proszki do wybielania.

Substancje toksyczne i zakaźne. Pestycydy, chemikalia rolnicze, rtęć, bakterie, wirusy.

Azbest, substancje łatwopalne i łatwo wybuchowe, substancje radioaktywne i inne niebezpieczne przedmioty z odpowiednim oznakowaniem: "Substancje wybuchowe", "gazy", «ciecze», "substancje toksyczne i zakaźne", "substancje oksydacyjne", "substancje radioaktywne", "substancje żrące i trujące».

Substancje korozyjne. Akumulatory z ciekłymi elektrolitami. Alkalia, rtęć, kwasy.

Przedmioty magnetyczne, silniki, suchy lód, baterie litowe.

Broń palna i amunicja, broń biała i inne przedmioty przeznaczone do ataku lub obrony, materiały wybuchowe, łatwopalne lub promieniotwórcze, rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również repliki tych urządzeń i przedmiotów

Fajerwerki, proch strzelniczy, silniki do modeli rakiet, poduszki powietrzne do samochodów, zapalniczki benzynowe, farby olejowe, klej.

Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory.

Butle z gazem, aerozole, zapalniczki gazowe.

Leki niezarejestrowane w Ministerstwie Zdrowia Ukrainy lub w ilości większej niż 5 pozycji po 1 opakowaniu.

Monety, banknoty, waluty lub jakiekolwiek walory płatne na okaziciela, czeki podróżne, platyna, złoto lub srebro (przetworzone lub nie), kamienie szlachetne, biżuteria i inne przedmioty wartościowe.

Przedmioty niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych

Żywe zwierzęta i rośliny. Nasiona i sadzonki

Przedmioty stanowiące dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturalne.

Rzeczy wykonane z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości.

Towary niestandardowe, które nie są zaliczane do żadnej z powyższych kategorii, ale których przewóz jest zabroniony na mocy aktów prawnych.